Matematika Testy

Procvič si matematické příklady z různých oblastí. Rychle a zábavně!

Procvič si matematiku. Aplikace je vhodná pro děti i dospělé a obsahuje rozsáhlé testy z následujících oblastí:
-základní operace (sčítání, odečítání, násobení, dělení a jejich pořadí), počítání se závorkami
-sčítání a odečítání pod sebou
-zaokrouhlování (na desítky i stovky)
-měrné jednotky (délka, hmotnost, objem, čas)
-desítková soustava
-dělitelnost
-zlomky (porovnávání zlomků, zlomky v základním tvaru, čitatel a jmenovatel, sčítání, odčítání a násobení zlomků, smíšená čísla, složené zlomky)
-desetinná čísla
-záporná čísla a absolutní hodnota
-mocniny a odmocniny (mocniny s různým základem a mocnitelem, vědecký zápis, algebraické i numerické výrazy s exponenty)
-rovnice a nerovnice (i se zápornými čísly)
-geometrie (trojúhelníky, výšky, těžnice, lichoběžníky, kosodélníky, úhly, kruhy, hranoly, obvody, obsahy a objemy)
-procenta a poměry

Aplikace zaznamenává výsledky všech kvízů a testů a také zobrazuje statistiky. Učení nikdy nebylo tak lehké!