Matematika Testy

Precvič si matematické príklady z rôznych oblastí. Rýchlo a zábavne!

Aplikácia obsahuje testy z matematiky na:

-základné operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a ich poradie), počítanie so zátvorkami
-sčítanie a odčítanie pod sebou
-zaokrúhľovanie (na desiatky a stovky)
-merné jednotky (dĺžka, hmotnosť, objem a čas)
-zlomky (sčítanie, odčítanie, delenie a násobenie zlomkov, zmiešané čísla, zložené zlomky)
-desiatková sústava
-desatinné čísla
-záporné čísla a absolútna hodnota
-mocniny a odmocniny
-rovnice a nerovnice
-deliteľnosť
-geometria (obvody, obsahy, objemy, trojuholníky, uhly, výšky, ťažnice,kruhy, štvrouholníky, kvádre)
-mocniny a odmocniny (výrazy s rôznym základom mocniny i rôznym mocniteľom, vedecký zápis)
-algebra
-množina, Vennove diagramy, číselné obory, množinové operácie
-percentá a pomery
-2. trieda (druhá)
-3. trieda (tretia)
-4. trieda (štvrtá)
-5. trieda (piata)
-6. trieda (šiesta)
-7. trieda (siedma)
-8. trieda (ôsma)

A ďalšie pribudnú, pretože matematika a jej výučba je naše hobby.

Aby bola matematika a jej učenie ešte ľahšie, appka zaznamenáva výsledky všetkých kvízov a testov a zobrazuje štatistiky. Učenie matiky nikdy nebolo také ľahké! Je vhodná pre deti i dospelých. Matika hrou!